Mijn naam is Klaas IJkema. Sinds 2007 ben ik aangesloten bij het IMO, Instituut voor Mens- en Organisatieontwikkeling. Dit is een internationale gemeenschap van organisatieadviseurs die zich inzet voor een horizontale vormgeving van leidinggeven en organiseren. Horizontaal wil zeggen: het stimuleren van persoonlijke betrokkenheid, het opzoeken van de dialoog en het begeleiden van waardevolle initiatieven. In dit werk speelt taal en taalvaardigheid een sleutelrol: de juiste woorden vinden, goede vragen stellen, de kunst van het luisteren, verhalen met elkaar delen.

Een groeiend besef van dit belang van taal en taalvaardigheid heeft mij de afgelopen jaren gestimuleerd om daar over te schrijven. In de loop van 2021 hoop ik een boek te kunnen publiceren onder de titel: De ziel van taal. Die titel is ook de naam van deze website. De oprichter van het IMO, Adriaan Bekman, inspireerde mij met zijn boek De taal van de ziel. Met die uitdrukking doel ik op de levendigheid, de verbindende en scheppende kracht van de taal. Tegelijk zie ik hoe die ziel vaak onder druk staat. Vaak ligt zielloosheid op de loer en sluipen er mentale ziektes binnen in onze samenleving, onze organisaties en onze relaties. Vanuit de taal kunnen we die ziektes zowel herkennen en duiden als ook behandelen en genezen. Dat wil ik in de blogs op deze website te laten zien.

 

 

Pin It on Pinterest