Sinds enige maanden mag ik gastcolleges verzorgen voor HBO-studenten die voor een studie ‘Management in de zorg’ hebben gekozen. De colleges gaan over onderzoek doen en onderzoeksvaardigheden. Sindsdien heb ik extra aandacht voor thema’s uit het nieuws die gaan over onderzoek. Zo las ik in dagblad Trouw van 10 december een uitgebreid artikel over verschillende soorten onderzoek naar de groei van de Nederlandse luchtvaart.

De schrijver van dit artikel probeert duidelijk te maken dat onderzoeksrapporten altijd vooronderstellingen in zich herbergen. Zeker als het rapport door een gerenommeerd onderzoeksbureau is geschreven, lijkt de eerste indruk en het eerste oordeel: de uitkomst van dit onderzoek zal vast heel degelijk en deugdelijk zijn! Trouw gaat vooral in op een onderzoek naar Maastricht Airport, maar sinds deze week staat vooral ook Schiphol Airport in de belangstelling. Het onderzoeksbureau SEO heeft in opdracht van de provincie Limburg onderzocht was de kosten en de baten van dit vliegveld zijn. En op de website van SEO staat over de onderzoeksdirecteur Carl Koopmans:

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.

Als ik dat lees dan denk ik in eerste instantie: wat dit bureau produceert, zal wel betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Maar na het lezen van dit artikel kijk ik daar toch anders naar. Ook onderzoekers laten zich leiden door vooronderstellingen en belangen die niet zo makkelijk ter discussie kunnen worden gesteld.

Een voorbeeld. Dit SEO gaat ervan uit dat hoe meer mensen vlieguren maken, hoe meer winst er gemaakt wordt door de enorme snelheid waarmee men zijn of haar plek van bestemming bereikt. Want reistijd met auto of trein is vergeleken met vliegen enorm vertragend en dus een kostbare verspilling. ‘Time is money’. Hier tegenover hebben zich omwonenden en milieugroepen uit de buurt van het vliegveld Maastricht verzameld in een Alliantie. Zij voelen zich gesteund door andere wetenschappelijke instanties dan het SEO. Die gaan ervan uit dat de vliegtickets duurder zullen worden door allerlei nationale en internationale duurzaamheidsmaatregelen. En dan kan het verminderen van vluchten juist een gunstige invloed op de economische welvaart hebben!

Voor mij heeft dit veel met de ziel van taal te maken. Want het presenteren van een onderzoeksrapport is een taaluiting waar allerlei vooronderstellingen en belangen achter zitten. Er bestaat zeker bij degelijke en deugdelijke rapporten de neiging erop te vertrouwen dat het met die vooronderstellingen wel goed zit. Daar hoeft het gesprek dan ook niet over te gaan. Maar de ophef waar dit artikel uit Trouw over gaat, laat juist zien dat het goed is om je af te vragen wat mensen bezielt. Dat geldt voor onderzoekers, omwonenden, de overheid, de bedrijven. Waar laten zij zich door leiden? En kunnen zij daarover met elkaar in gesprek?

Ik zal mijn HBO-studenten attent maken op ‘de ziel van taal’, op de vaak onuitgesproken vooronderstellingen in onderzoeksverslagen.

7
0
Je reactie op deze blog is van harte welkom.x

Pin It on Pinterest

Shares
Share This